Strona jest zoptymalizowana dla IE 5.0. lub nowszy, a także dla Mozilla 1.6 i nowszej.

Stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024/768. 

W przypadku przeglądania w innych rozdzielczościach mogą wystąpić przesunięcia niektórych elementów utrudniające przeglądanie witryny.

Strona została wykonana za pomocą programu MS Front Page v. 4.0.2.2717.

Obrazki obrobione i zmodyfikowane za pomocą programu Adobe Photoshop 6.01. CE.

 

 

 

Stronę tą dedykuje wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio

przyczynili się do jej powstania i rozwoju.